Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych
Podstawa prawna:
Art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
· Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną / gastronomiczną napojów alkoholowych.
 Załączniki:
· 
aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający zarejestrowanie przedsiębiorcy,
·  tytuł prawny lokalu, w którym będzie sprzedaż napojów alkoholowych, 
·  pozytywna opinia sanitarna- w przypadku zakładu gastronomicznego.
II. OPŁATY:
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są płatne z góry (przy odbiorze zezwolenia) za okres od dnia rozpoczęcia ważności zezwolenia do 31 grudnia pierwszego roku ważności zezwolenia i wynoszą:
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Organizacyjno Społeczny
pok. nr 6
tel. (061) 44 46 219 w 29
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
VI. UWAGI:
Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub pełnomocnika. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w BOM.
 
Do pobrania: