Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2005

Styczeń każdego roku to w zasadzie okres przygotowania do realizacji inwestycji .Jednak sprzyjająca aura pozwalała na kontynuację niektórych zadań.

Odtworzenia po pracach kanalizacyjnych.
Pobudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wymiana sieci gazowej pozwoliło na utwardzenie ulicy Błotnej. Ulica Błotna przestała być błotną. Do zagospodarowania pozostał plac pomiędzy Błotną, a Cmentarną, na którym urządzony będzie parking. Do końca dobiegły prace gazociągowe i kanalizacyjne w ulicy Półwiejskiej. Trwa budowa chodników i odtworzenie nawierzchni tej ulicy.

Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej
Do końca dobiegły prace związane z ociepleniem budynku, łącznie z wymianą okien i malowaniem elewacji. Gotowa jest też nowa kotłownia gazowa. Kolejnym etapem będzie wykonanie instalacji wewnętrznych.

Ocieplanie Szkoły Podstawowej nr 1.
Trwają prace związane z ocieplaniem budynków Szkoły Podstawowej nr 1. Ocieplono połacie dachowe budynku głównego i sal gimnastycznych. Obecnie ociepla się ściany. Całość zadania ma być wykonana do końca maja bieżącego roku. Sądząc z zaawansowania robót termin ten ulegnie skróceniu.
 
Droga Słocin.
Jest wybrany wykonawca, który zobowiązany jest do wykonania tej drogi do końca kwietnia. W miarę poprawy warunków atmosferycznych przystąpi się do realizacji tego zadania. 

Droga Grąblewo
Tu także wyłoniony jest wykonawca. Podpisanie umowy o wykonanie robót nastąpi niezwłocznie po podpisaniu naszej umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. Powinno to nastąpić w najbliższych dniach. 

Modernizacja Placu Powstańców Wielkopolskim.
17 stycznia odbył się przetarg na wykonanie tego zadania. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 1.498.963,92 brutto, tj. wyższą niż zaplanowano w budżecie. By można podpisać umowę konieczne jest dokonanie stosownych zmian w budżecie gminy na 2005 r. i zwiększenie środków na realizację tego zadania. 

Wymiana okien w Gimnazjum
Prace zakończono. Ogółem wymieniono 97 okien. Odbyło to się z korzyścią dla tego budynku i na pewne przyniesie to określone oszczędności na energii cieplnej. 

Chodnik w Zdroju.
Ekipa MZK rozpoczęła budowę chodnika w Zdroju. W miarę korzystnych warunków atmosferycznych prace będą kontynuowane. Pomoc w realizacji tego zadania deklarują sami mieszkańcy. 

Chodnik w Ptaszkowie.
Trwają pertraktacje z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współfinansowania tego zadania. W tym temacie spisane zostanie stosowne porozumienie. 

Chodnik w Grąblewie.
Ze środków poza budżetowych , przy częściowym udziale mieszkańców wybudowano nowy chodnik w Grąblewie od torów kolejowych do końca osiedla mieszkaniowego.
To rozwiązanie w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego na tym odcinku. Do tej pory piesi poruszali się poboczem drogi.

Niespodziewany nawrót zimy opóźnił wejście wykonawców  na planowane roboty. Na dziś realizacja ich przedstawia się następująco:
Ulica Półwiejska i Błotna:
W związku z  poprawą warunków atmosferycznych,  22.03.2005 r. wznowiono prace odtworzeniowe nawierzchni  ulicy wraz z chodnikami , po  budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  Półwiejskiej. Także w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z utwardzeniem placu przy ulicy Błotnej. 

Rozpoczęto także prace modernizacyjne na Placu Powst. Wielkopolskich: 
Trwają  prace rozbiórkowe nawierzchni placu. Równolegle wymieniać się będzie sieć wodociągową , gazową i oświetleniową. Bardzo krótki termin do zakończenia  tego zadania , wymaga od wszystkich dużego zdyscyplinowania i koordynacji robót. Przypomnę, że główne uroczystości związane ze stuleciem budowy kościoła, dziś p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędą się właśnie na tym placu w I poł. czerwca.

Rozpoczęto prace ziemne przy budowie drogi w Słocinie.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne to ubiegłoroczne  zadanie realizowane będzie w roku bieżącym. Termin zakończenia zadania, ustalono na koniec kwietnia br. 

W dnu 14 lutego 2005 roku Wojewoda Wielkopolski, Pan Andrzej Nowakowski, podpisał umowę z Gminą Grodzisk na dofinansowanie projektu dotyczącego budowy drogi z Grąblewa do skrzyżowania z drogą powiatową numer 705 w Gminie Grodzisk Wielkopolski.
Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Z uwagi na wartość projektu i jego lokalizację, zgłoszono go z priorytetu 3, dotyczącego rozwoju lokalnego, obejmującego obszary wiejskie.Wynikiem działań podjętych jest przyznanie pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikujących się do finansowania przez fundusz, oraz 10% kosztów kwalifikujących się do finansowania ze środków budżetu państwa, z tzw. rezerwy celowej.Koszt całkowity inwestycji to 934 391,29 zł brutto. W drodze przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych" z Nowego Tomyśla. , z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 30.05.2005 r.  Prace zostały rozpoczęte.

Trwają prace rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku, związane z ociepleniem i remontem budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp. Wykonawcą w/w zadania jest firma "MALKAM" z Kamieńca. Termin realizacji zadania ubiega w dniu 31.05.2005 r. 

Zakończyły się prace związane z ociepleniem i montażem okien PCV w budynku adaptowanym na cele związane z Gminnym Centrum Środowiskowym  w Grodzisku Wlkp.. W drodze przeprowadzonego przetargu na wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELTRANS" - Marek Łeske z Grodziska Wlkp. Obecnie trwają już prace nad tym zadaniem z terminem wykonania do dnia 29.04.2005 r. Został także ogłoszony przetarg na montaż instalacji WOD-KAN w przedmiotowym budynku.

W ramach zimowego utrzymania ulic na terenie miasta i gminy Grodziska Wlkp., Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe "SOLFATER" sukcesywnie odśnieżało i usuwało skutki gołoledzi. Przystąpiono do równania dróg gruntowych w mieście obejmą one następujące ulice: Nowa, Środkowa, Prosta, Dolna, Morelowa, Orzechowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Gnińska, Słowiańska, Zbożowa, Malinowskiego, Wesoła, Rolna, Kobylnicka, Jabłoniowa, 11-go Listopada, Nowaczyka, Olimpijska, Młyńska, Cmentarna, Oś. Wojska Polskiego - nieutwardzone uliczki. Podobnie równaniem objęto drogi wiejskie. Prace te są wykonywane w uzgodnieniu z sołtysami wsi.

MZK  przeprowadził wiosenne sprzątanie ulic, polegające przede wszystkim z usuwania piasku użytego w czasie likwidowania gołoledzi. Prowadzi się także wiosenne obcinanie drzew i krzewów.
Wysoka Rado!

Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w uznaniu działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, Urzędowi Miejskiemu w Grodzisku Wielkopolskim przyznana została nagroda w formie dotacji w wysokości 50 000 zł na wsparcie dalszych działań w zakresie ochrony środowiska.
Nagroda została przyznana w związku z uzyskaniem przez Gminę Grodzisk Wielkopolski tytułu Gminy Przyjaznej Środowisku w VI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Na wczorajszej naradzie , która odbyła się w siedzibie Funduszu , określono warunki wykorzystania tych środków. W najbliższym czasie odpowiednie propozycje przedstawię Wysokiej Radzie

W miesiącu kwietniu na terenie Grodziska kontynuowane były rozpoczęte we wcześniejszych miesiącach prace inwestycyjne. Przede wszystkim dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym można było rozpocząć w szybszym tempie roboty związane z budową Placu Powstańców Wielkopolskich i "drogi grąblewskiej".

Plac Powstańców Wielkopolskich:
Ruszyły prace przy remoncie nawierzchni placu. Wykonano przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. Odtworzono nawierzchnię brukową na prawej części placu. Przebudowywana została sieć gazowa, zamontowano nowe lampy oświetleniowe. Stylistyka ich nawiązuje do oświetlenia ul. Szerokiej, a MZK zakończyło wymianę przyłączy wodociągowych

W kwietniu w Słocinie zakończono budowę utwardzenia nawierzchni drogi gminnej wraz z chodnikiem. Utwardzono nawierzchnię asfaltową - odcinek ok. 160 mb. drogi wiejskiej z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej.

Dodatkowo w maju  z inicjatywy sołtysa wsi i przy wykorzystaniu funduszu wiejskiego wykonano utwardzenie drogi gminnej do szkoły polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej na powierzchni 575 m2. Wykonawcą prac była firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Solfater".
Również w maju dobiegła końca budowa drogi gminnej z Grąblewa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 705. Zakończono prace budowlane przy utwardzeniu drogi. Położono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 1,6 km. i szer. 6 m, wzmocniono pobocza na szerokości 1 m oraz wykonano rowy odwadniające.

Wykonano wysepkę spowolniającą prędkość pojazdów wjeżdżających do części zabudowanej wsi. Wykonawcą prac było - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowe" z  Nowego Tomyśla
W dalszym ciągu prowadzono prace adaptacyjne w budynku Gminnego Centrum Środowiskowej w Grodzisku Wlkp. W tym okresie wykonano instalację elektryczną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELTRANS" - Marka Łeske oraz instalację wodno-kanalizacyjną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalator Bogusława Czekaja. Realizacja powyższych zadań zakończyła się dnia 29.04.2005 r. Ogłoszono w międzyczasie przetarg na wykonanie tynków.

W maju zaczęto nakładanie tynków wewnętrznych w budynku wykonawstwa Usług Ogólnobudowlanych Marka Łukasika z Grodziska Wlkp. wykonanie w/w  prac przewidziano do dnia 30.07.2005 r. Pozyskane dodatkowo środki w wysokości 190 tys zł., z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwoliło na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i posadzek.
Dalszy postęp robót uzależniony był od tego, czy gminie udała się uzyskać dodatkowe środki na ten cel.

Również istotne znaczenie miały prace cząstkowe, teoretycznie o mniejszej wadze i znaczeniu, ale mimo wszystko konsekwentnie wykonywane przez gminę. W tym celu przystąpiono do remontów nawierzchni asfaltowych ulic po okresie zimowym. Słaby stan starych nawierzchni asfaltowych wymagał naprawy polegającej na wycięciu uszkodzonej nawierzchni i wbudowaniu nowej. Remontem cząstkowym zostały objęte ulice powiatowe i gminne. Zadania wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Solfater".

Na przełomie kwietnia i maja ocieplano budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp.
Była to kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Zwieńczeniem robót, które zakończono do 31 maja br. było  odnowienie elewacji. Wykonawcą w/w zadania była firma "MALKAM" z Kamieńca.
Za sukces należy również uznać zmodernizowanie ulic wokół Starego Rynku tj. ul. Przykop i Ratuszowej. Ułożono nową kostkę granitową oraz zamontowano oświetlenie. Roboty na tychże ulicach zakończono do końca 31.05.2005r.

Znaczącą role w prace przy inwestycjach odgrywał w ostatnim czasie Miejski Zakład Komunalny. Nie tylko chodzi tu o tzw. "wiosenne sprzątanie miasta", ale również układanie chodników.
MZK w Grodzisku Wlkp. przeprowadził w miesiącu kwietniu remont gruntowych ulic miejskich polegający na wyrównaniu nawierzchni równiarką . o łącznej dł. 12,5 km , a na terenach wiejskich  wyrównano ponad 50 km i utwardzono żużlem ponad 11 km dróg .
Również budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Zdroju zawdzięczamy sprawnej i szybkiej pracy MZK.

Pozyskano także z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Poznaniu kostkę pozbrukową na kontynuację remontu chodnika przy ul. Bukowskiej. Pozyskany materiał pozwolił na ułożenie nowego odcinka chodnika do skrzyżowania z ulicą Drzymały. Prace ponownie wykonało MZK. Zdemontowane w trakcie remontu granitowe płyty zostały wykorzystane przy budowie nowego chodnika na Pl. Powstańców Wielkopolskich.

Tradycyjnie okres wakacji sprzyja intensyfikowaniu prac inwestycyjnych, szczególnie tych, których realizacja uzależniona jest od warunków pogodowych.

Budowa drogi gminnej z Grąblewa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 705 dobiegła końca. Dnia 13 czerwca dokonano odbioru technicznego robót, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowego z  Nowego Tomyśla. Budowa tej drogi była przedmiotem projektu zgłoszonego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 941.711,29 PLN w tym refundacja z Europejskiego  Funduszu  Regionalnego Rozwoju - 777.395,11 PLN z budżetu państwa - 91.458,25, pozostała kwota to środki własne.

Zakończono prace brukarskie przy remoncie nawierzchni Placu Powstańców Wielkopolskich. Wykonano przebudowę sieci kanalizacji wraz z powierzchniowym odwodnieniem placu.  Wielkopolska Spółka Gazownicza przebudowała sieć gazową na placu i ulicach Pow. Chocieszyńskich i Kolejowej do skrzyżowania ul. Parkową.

W dniu 23 czerwca 2005 r. dokonano w obecności przedstawicieli Zakładu Oświetlenia Drogowego w Poznaniu oraz wykonawcy "PKP ENERGETYKA " Sp. z o.o. Zakład Zachodni w Poznaniu odbioru technicznego przebudowanej sieci oświetleniowej placu. Nowo powstałe oświetlenie z latarniami żeliwnymi i 100 watowymi żarówkami sodowymi energooszczędnymi dają bardzo ładny efekt oświetlenia placu.
5 sierpnia uroczyście przekazano do użytku wyremontowany Plac, łącznie z okalającymi go uliczkami.

Zakres prowadzonych robót obejmował m.in.:
- remont nawierzchni placu polegający na ułożeniu kostki granitowej o łącznej powierzchni 2134 m2 oraz specjalnej kostki granitowej szaro-żółtej.
-  wytyczono 114 miejsc parkingowych które to miejsca ułożone zostały z kamienia o łącznej powierzchni blisko 2 000 m2.
Dodatkowo przy tej inwestycji zrealizowano:
- budowę kanalizacji deszczowej
- wymieniono sieć gazową łącznie z przyłączami - zadanie to zrealizowane zostało   przez WSG w Poznaniu,
- wyremontowano sieć wodociągową
- wyremontowano sieć energetyczną łącznie z oświetleniem, przy czym wymieniono również lampy.
Przy okazji remontu Placu nową nawierzchnię otrzymały ulice:
- Krótka
- Powstańców Chocieszyńskich gdzie pomocą finansową wsparł nas grodziski powiat
- i III Przecznica.

Nie mniej istotną sprawą jest pobudowanie nowych chodników przy tych ulicach.
Ulica Krótka i III Przecznica również zyskały nowe miejsca parkingowe.
Ogólny koszt zadania zamknął się kwotą 1522 281 zł z czego to 94 tysięcy to pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji deszczowej), pozostałe środki to budżet gminy.
Zakończono prace związane z ociepleniem i remontem elewacji zewnętrznej  budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp.. Zyskał też wygląd zewnętrzny budynku. Wykonawcą w/w zadania była firma "MALKAM" z Kamieńca. W lipcu przystąpiono do remontu posadzek i sanitariatów szkolnych. Termin realizacji zadania ubiega w dniu 21.08.2005 r.
W okresie letnim w dalszym ciągu zrealizowano prace adaptacyjne budynku na cele związane z Gminnym Centrum Środowiskowym w Grodzisku Wlkp. Po pracach elektrycznych i wodno kanalizacyjnych ułożono tynki wewnętrzne. Do zakończenia prac konieczne było również wykonanie c.o. posadzek, malowanie pomieszczeń i wewnętrzna stolarka drzwiowa.
Remont nawierzchni ul. Pow. Chocieszyńskich; Wspólnie za Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. przystąpiono do remontu nawierzchni ul. Pow. Chocieszyńskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do ronda. Gmina wykonała remont nawierzchni chodników z kostki betonowej. Podobnym  zakres remontu nawierzchni przewidziano na ulicy  ul. Kolejową na odcinku od Pl. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z ul. Przecznica.
Jednak jedną z najważniejszych i długo oczekiwanych inwestycji było rozpoczęcie budowy obwodnicy południowej. Już w czerwcu firma Skańska S.A. Zakład Poznań podjął pierwsze prace ziemne. Nadmiar ziemi został wywożony w miejsca wskazane przez Urząd.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Wielkopolską Spółką Gazownictwa prowadzono dalsze prace związane z wymianą sieci gazowej. Na przełomie lipca i sierpnia prowadzono prace w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej, Półwiejskiej i Nowy Świat. Prace te uwzględniały projekt budowy ronda na tym skrzyżowaniu.

Budowa bezpiecznej drogi do szkoły. To kolejna inicjatywa z jaką wyszły władze miasta w celu polepszenia bezpieczeństwa na drogach, a w szczególności dzieci. Dlatego prowadzono prace remontowe nawierzchni ulic i chodników w centrum miasta. Trasa została wyznaczona  wzdłuż ulic Winnej, Bukowskiej, Żwirki i Wigury, Krótką, Placem Pow. Wlkp. Zieloną (deptakiem), Chopina.
Ostatnim etapem jaki został wykonany w ramach tych zamierzeń było pobudowanie nowego chodnika przy ulicy Chopina. Bezpieczna droga do szkoły została oznakowana  znakami pionowymi i poziomymi.

Budowa drogi pieszo-rowerowej w Ptaszkowie była również znaczącą inwestycją, jaką podjęły władze. Zasadniczym motywem skłaniającym się do wykonania tego przejścia, chodnika było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do ptaszkowskiej Szkoły. W związku z tym w sierpniu przystąpiono do budowy drogi pieszo- rowerowej w Ptaszkowie. Inwestycja realizowana była wspólnie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, która przekazała materiał w postaci kostki betonowej oraz pokryła koszty budowy przepustów na istniejących ciekach wodnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem wykonanie chodnika pozostało w gestii gminy. Przetarg na wykonanie drogi wygrała firma PBD "SOLFATER" z Grodziska Wlkp.
1 września inwestycja ta została oddana do użytku, a udział w tej uroczystości zapowiedział Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Warto zwrócić uwagę także na drobniejsze inwestycje, takie jak budowa chodnika w Kąkolewie na odcinku od cmentarza do istniejącego już wcześniej chodnika we wsi. Tutaj ponownie w prace zaangażowano Miejski Zakład Komunalny. Nowo powstały chodnik o długości 161 mb. i 1,5 m szerokości stworzył bezpieczne dojście mieszkańcom wsi Kąkolewo do istniejącego cmentarza.
W miesiącu lipcu br. przystąpiono do budowy nawierzchni ulic Morelowej i Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową. sieć kanalizacji deszczowej wbudowano krawężniki drogowe. Przystąpiono na ul Morelowej do wykonania podbudowy drogi. Prace wykonywane są zgodnie z zawartą umową. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe z Jerki. Prace na tych ulicach trwały również w sierpniu.

Budowa obwodnicy południowej m. Grodzisk Wlkp. - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308, w miesiącu lipcu i sierpniu br. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu kontynuował budowę obwodnicy południowej m. Grodzisk Wlkp. Wykonawca zadania, firma Skańska S.A Zakład Poznań, realizuje zadanie zgodnie z harmonogramem . Planowane zakończenie zadania - koniec listopada 2005 r.

W sierpniu br. przystąpiono do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Rakoniewicka, Bernarda, Środkowa do skrzyżowania z ul. Nową. Do wybudowania jest 2584 mb. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i dwoma przepompowniami ścieków na ul. Rakoniewickiej i Środkowej oraz 1485 mb. sieci kanalizacji deszczowej na w/w ulicach.
Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót jest firma PRBI "ECOBUD" z Czempinia. Dla przypomnienia środki na ten cel pochodzą  z bardzo korzystnych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całe zadanie zrealizowane będzie za kwotę 2.240 tys. PLN.

Zgodnie z zawartymi ustaleniami z Wielkopolską Spółka Gazową w Poznaniu a Gminą Grodzisk Wlkp. kontynuuje się remont sieci gazowej na terenie miasta Grodzisk Wlkp. Wykonano wymianę sieci gazowej w ul. Żwirowej i przystąpiono do wymiany przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym zostanie wymieniona nawierzchnia ulicy Żwirowej łącznie z chodnikami.

Po zakończeniu prac związanych z ociepleniem budynków Szkoły oraz po wyremontowaniu wnętrza budynku, szczególnie korytarzy i ciągów sanitarnych przystąpiono do prac związanych z poprawą otoczenia obiektu, w tym w szczególności ciągów komunikacyjnych tj. chodników i dróg dojazdowych.

Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych tego przedsięwzięcia, zasadniczym jego celem było przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa uczniów w dojściu do Szkoły. Wykonawcą remontu chodników była Firma PBD "SOLFATER" z Grodziska Wlkp.
Również w dalszym etapie prac ułożono chodnik przy przedszkolu na ul. Chopina.
Była to inwestycja w ramach bezpiecznej drogi do szkoły. Nowopowstały ciąg pieszy wykorzystywany został także przez mieszkańców dochodzących na cmentarz. Prace remontowe wykonała Firma PBD "SOLFATER" z Grodziska Wlkp.

We wrześniu i październiku kontynuowana była inwestycja w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INSTALATOR" wykonało w budynku instalacja kanalizacyjną, sanitarną i wodociągową oraz kotłownie gazową. Została także wykonana instalacja centralnego ogrzewania oraz ułożono posadzki wraz wykładzinami podłogowymi.

Do rozstrzygnięcia pozostał przetarg ogłoszony na zakup i instalację windy. Równolegle z finalizowaniem prac wewnątrz budynku, prowadzono prace w jego otoczeniu. W październiku cały ten teren został ogrodzony, a swój wkład w pobudowaniu słupków z cegły klinkierowej miała Firma Pana Marka Łukasika. Przed wejściem do budynku położono kostkę brukową.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wiele prac przygotowawczych wykonano systemem gospodarczym, m.in. wykorzystując do tego celu pracowników zatrudnionych w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej.
 
Z kolei w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Wlkp. gmina Grodzisk Wlkp. przystąpiła do remontu nawierzchni ulicy i chodników na ul. Żwirowej w Grodzisku Wlkp.
Zakres prac remontowych obejmował ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej wraz z ściekiem odwadniającym, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z remontem nawierzchni chodników.

To ostatnie zadanie zrealizowano ze środków Gminy a jego wykonawcą był Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp. Wszystkie prace w tym zakresie zostały wykonane do końca października br. Do końca października zakończono również prace przy budowie ulic: Morelowej i Orzechowej.
We wrześniu br. kontynuowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Rakoniewicka, Bernarda, Środkowa do skrzyżowania z ul. Nową.
Prace prowadzone były równocześnie w dwóch, a czasem trzech punktach.
W tym jesiennym okresie zrealizowano także zgodnie z zawartymi ustaleniami z Wielkopolską Spółka Gazową w Poznaniu a Gminą Grodzisk Wlkp. remont sieci gazowej na terenie miasta Grodzisk Wlkp. Nie przypadkowo prace skoncentrowane były wokół ul. Żwirowej, ponieważ ulica ta otrzymała nową nawierzchnię.

Trwały intensywne prace przy budowie obwodnicy południowej. Prawie na całej długości obwodnicy zastała ułożona warstwa asfaltowa.
Wybudowano m. in. ekrany akustyczne oraz oświetlenie wzdłuż trasy obwodnicy. Wykonawcą zadania jest firma Skańska S.A Zakład Poznań. Prace postępują zgodnie z ustalonym harmonogramem robót.

W październiku nową sieć oświetleniową otrzymała ulica Sadowa. Ustawiono 6 lamp ulicznych wzdłuż tej peryferyjnej ulicy, co znacznie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców tego rejonu miasta. Wykonawcą robót była firma PKP Energetyka Poznańska.
Dobiegła końca budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Granicznej, Śliwkowej i Sportowej. Tu z kolei wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Elprojekt z Poznania .
Przez kilka tygodni trwały prace przy modernizacji pomnika w Młyniewie. Jest to miejsce upamiętniające obóz przejściowy dla Polaków oraz dla jeńców wojennych, przetrzymywanych i więzionych  przez hitlerowców  w czasie II wojny światowej.
Przez lata pomnik niszczał, ale pamięć o tym miejscu była żywa w sercach mieszkańców, a w szczególności tych osób, które sięgają pamięcią do tych trudnych czasów. Nie można zapominać o historii, zwłaszcza kiedy była taka okrutna.
Dlatego grodziskie władze postanowiły odnowić ten pomnik. Środki finansowe na renowacje pochodziły z budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie i Grodziskiego Starostwa.
Przy ulicy Młyńskiej w Grodzisku powstało nowe niewymiarowe boisko piłkarskie. Do tej pory plac ten był wykorzystywany jako baza dla prac prowadzonych na sąsiednich ulicach.
Teren został wyrównany, zaopatrzony w bramki, chorągiewki i co najważniejsze - w siatki do wychwytywania piłek za bramkami. Całość prac wykonał Miejski Zakład Komunalny.

LISTOPAD 2005 ROKU
1. Budowa nawierzchni ulic Morelowej i Orzechowej w Grodzisku Wlkp. Zgodnie z zawartą umową, zakończono budowę nawierzchnię ulic Morelowej i Orzechowej wraz z odwodnieniem w postaci sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach o łącznej długości 540 mb. wraz ze studniami i kratkami ulicznymi w ilości 37 sztuk. Wbudowano krawężniki drogowe i ułożono nawierzchnię ulicy z kostki betonowej na ul Morelowej i Orzechowej o powierzchni 3496 m2 wraz z utwardzonymi wjazdami na posesje o powierzchni 908 m2. Wykonano utwardzenie łącznika ulic Jabłoniowej i Orzechowej o powierzchni 190 m2. Wykonawcą utwardzenia ulic było Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe z Jerki.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zlewnia ulic Rakoniewickiej i Środkowej. W miesiącu listopadzie zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Rakoniewicka, Bernarda, Środkowa do skrzyżowania z ul. Nową i Środkową, do skrzyżowania z ul. Rakoniewicką. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Rakoniewickiej, Bernarda i Środkowej. W tym samym wykopie montowano sieć kanalizacji deszczowej. Łącznie nowo powstała sieć kanalizacji liczy 4 km długości. Wybudowano nowe przepompownie ścieków na ul. Rakoniewickiej i ul. Środkowej oraz wbudowano nowy separator (urządzenie do oczyszczania wód deszczowych) pochodzących z odwodnienia ulic. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewniach ulic Rakoniewickiej i Środkowej realizowana była w trudnych warunkach gruntowych. Budowana sieć obejmowała teren starego miasta ul. Rakoniewicka, gdzie przy budowie kolektorów utrudniały zlokalizowane w trasie wykopów dębowe pale drewniane, na których w średniowieczu lokalizowano budynki i ulice. Wykonywana sieć była nadzorowana przez konserwatora zabytków, który na odkrytych gruntach miał możliwość wglądu do zlokalizowanych pod ziemią obiektów. Przystąpiono do odtworzenia nawierzchni ulicy Rakoniewickiej i Środkowej. Wykonawcą robót była firma PRBI „ECOBUD” z Czempinia.

3. Prace adaptacyjne w  budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wlkp. Kontynuowane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku polegające na ułożeniu płytek posadzkowych i wykładzin w pomieszczeniach. Wykonano utwardzenie terenu przed budynkiem kostką betonową. Ogłoszono przetarg na zakup wraz z montażem dźwigu osobowego, którego zakończenie montażu przewidywane jest w kwietniu przyszłego roku.

4. Budowa obwodnicy południowej miasta Grodzisk Wlkp. W miesiącu listopadzie br. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu kontynuował budowę obwodnicy południowej miasta Grodziska Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego, które zamontowano na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Obecnie trwają prace związane z przebudową skrzyżowań ulic Kąkolewskiej i Nowotomyskiej. Wykonawcą zadania jest firma Skanska S.A Zakład Poznań. Z różnych przyczyn powstałych przy realizacji budowy wykonawca zadania nie dotrzyma terminu budowy, który planowano do 30 listopada 2005 r. i z tego powodu wystąpił do Inwestora o przedłużenie terminu zakończenia budowy, który prawdopodobnie nastąpi na wiosnę 2006 r.

5. Rozbudowa sieci oświetleniowej. Zakończono budowę sieci oświetlenia ulicznego na ulicach Granicznej, Śliwkowej i Sportowej. Ustawione nowe latarnie uliczne na w/w wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Elprojekt z Poznania. Rozbudowa oświetlenia ulicznego była wykonywana w ramach zawartej umowy na modernizację oświetlenia ulic z Energetyką Poznańską, Zakładem Oświetlenia Drogowego w Poznaniu. Po wykonaniu odbioru technicznego i podpisaniu niezbędnych umów przyłączeniowych nowo powstałe oświetlenie zostanie uruchomione.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej. W miesiącu listopadzie przystąpiono do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana została przez firmę PRBI „ECOBUD” z Czempinia, która realizowała odcinek sieci wraz z przeciskiem pod ul. Europejską. Natomiast sieć kanalizacji deszczowej wybudowana została przez Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp. i włączona została do odwodnienia w ul. Europejskiej.

7. Budowa nawierzchni ul. Nowej. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej przystąpiono do budowy utwardzenia ulicy wraz chodnikami na odcinku od skrzyżowania z ul. Europejską do skrzyżowania z ul. Środkową. Wykonawcą utwardzenia ulicy została wyłoniona w przetargu firma PBD „ Solfater” z Grodziska Wlkp.

8. Remont chodnika na ul. Zbąszyńskiej. W ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Wlkp., Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp przystąpił w miesiącu listopadzie do remontu chodnika na ul. Zbąszyńskiej. Materiał w postaci krawężników i kostki betonowej udostępnia PZD. Zakres remontu obejmuje demontaż starych zniszczonych płytek chodnikowych oraz krawężników i montaż nowych krawężników i kostki betonowej. Remont chodnika został rozpoczęty od skrzyżowania z ul. Głogowską i pierwszym etapem objęto remont chodnika na odcinku ul. Głogowska – skrzyżowanie z ul. Słoneczną, który został już wykonany. Obecnie prace remontowe koncentrują się na drugim etapie pomiędzy ulicami Słoneczną i Łamaną, i przy sprzyjających warunkach pogodowych będzie kontynuowany.

GRUDZIEŃ 2005 ROKU
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej. Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana została przez firmę PRBI „ECOBUD” z Czempinia, która wybudowała 340 mb. sieci, w tym 11 przyłączy. Zadanie to objęło budowę przecisku przez ulicę Europejską. Sieć kanalizacji deszczowej wybudowana została przez Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp.

2. Budowa nawierzchni ul. Nowej. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej przystąpiono do budowy utwardzenia ulicy wraz chodnikami na odcinku od skrzyżowania z ul. Europejską do skrzyżowania z ul. Środkową. Wykonawca zebrał nadmiar gruntu z budowanej ulicy i ułożył na podbudowie betonowej krawężniki. Obecnie przystępuje do wykonywania podbudowy ulicy. Wykonawcą robót jest firma PBD „Solfater” z Grodziska Wlkp.

3. Prace adaptacyjne w budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wlkp. Zakończono prace związane z wykonaniem posadzek pomieszczeń wewnątrz budynku i dokonano odbioru technicznego wykonanych prac. Obecnie prowadzone są prace związane z budową instalacji gazowej rozprowadzającej gaz do urządzeń socjalnych i kuchennych znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Montuje się urządzenia energetyczne.

4. Budowa obwodnicy południowej miasta Grodzisk Wlkp. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu kontynuował budowę obwodnicy południowej miasta Grodzisk Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Trwają prace związane z przebudową skrzyżowań obwodnicy z ulicami Nowotomyską, Zdrojową i Drzymały oraz budową umocnień poboczy obwodnicy. Wykonawcą zadania jest firma Skanska S.A Zakład Poznań.
Obwodnica oddana zostanie do użytku do 15 maja przyszłego roku.

5. Rozbudowa sieci oświetleniowej w ulicach Granicznej, Śliwkowej, Sportowej. W dniu 13.12.2005r. dokonano odbioru technicznego nowo powstałej w miesiącu listopadzie br. sieci oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej, Śliwkowej i Sportowej. Zakład Energetyczny w Opalenicy sprawdził i przyjął sieć oświetleniową. Powstałe oświetlenie uliczne w ul. Granicznej i Śliwkowej posiada zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oddzielne punkty poboru prądu wraz z licznikami zlokalizowanymi w szafkach energetycznych. W przypadku ul. Sportowej nastąpiło podłączenie nowego oświetlenia do istniejącego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Elprojekt z Poznania.

6. Przebudowa skrzyżowania Bukowska, Mikołajczyka, Żwirowa. W piątek 2 grudnia w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania ulic: Bukowskiej, Mikołajczyka i Żwirowej wraz z chodnikami. Wykonawcą robót została firma Strabag. Na skrzyżowaniu tych ulic powstanie rondo. Zakończenie inwestycji przewidziano do końca maja przyszłego roku.

7. Remont chodnika na ul. Zbąszyńskiej. Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp. zakończył remont chodnika na ul. Zbąszyńskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do skrzyżowania z ul. Łamaną. Zadanie to realizujemy przy współudziale Starostwa Powiatowego. Pozostały odcinek chodnika do ul. Drzymały zostanie wyremontowany po wykonaniu przez WSG remontu sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków.