Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2004

Kanalizacja sanitarna i deszczowa zlewnia ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej.
Generalnie zakończono prace związane z budową tych sieci. Także, poza ul. Półwiejską wymieniono sieć gazową. Trwają zakrojone na szeroką skale prace związane z odtworzeniem nawierzchni. Do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni ulicy Nowotomyskiej wraz z chodnikami i Błotnej oraz wymiana sieci gazowej w Półwiejskiej łącznie z wymianą nawierzchni ulicy, z chodnikami.

Rondo ul. Chopina.
Trwają ostatnie prace związane z realizacją tej inwestycji. 6 grudnia planuję uroczyste otwarcie i poświęcenie tego obiektu. Będzie to okazja do podziękowania wszystkim uczestnikom tej ważnej dla poprawy ruchu ulicznego inwestycji miejskiej.

Droga Słocin.
Został rozstrzygnięty drugi przetarg na realizację tej inwestycji. Zakres zadania budowy objął nawierzchnie drogi i chodnik po jednej stronie jezdni. Koszt realizacji tej inwestycji zamyka się kwotą ponad 118,5 tys. zł. Przyjęcie propozycji zmian w budżecie gminy, zwiększającej nakłady na to zadanie do w/w kwoty pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i jego realizację.

Droga Grąblewo do drogi powiatowej nr 307.
Ogłoszono przetarg na realizację tego zadania finansowanego w znacznej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia br.

Czekamy na ustalenie terminu podpisania umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Centrum Pomocy Środowiskowej.
Do końca dobiegają prace związane z kotłownią gazową, trwają przygotowania do montażu okien. Wewnątrz budynku rozpoczęto budowę ścianek działowych. Prace związane z wymianą okien i ocieplaniem mają być zakończone jeszcze w tym roku.

Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum.
Prace związane z tym zadaniem zostały rozpoczęte. Okna, jak oświadczył wykonawca, będą wymieniane sukcesywnie partiami. Zakończenie robót przewidziano na koniec bieżącego roku.

Wymiana i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie.
Do zakończenia robót na tym obiekcie pozostało jeszcze ocieplenie ściany od strony przylegającego budynku starej szkoły. Właśnie sprawy związane z jego rozbiórką spowodowały, że prace te nie zostały jeszcze zakończone. Potrzeba jeszcze kilkanaście dni by doprowadzić zadanie do finału.

Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
Rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania. Koszt robót nieznacznie przekroczył zakładane środki i w związku z tym proponowane są korekty do plany i zwiększenie kwoty pożyczki z WFOŚiGW o 60 tys. zł.

Park Miejski.
W parku prowadzi się prace pielęgnacyjne polegające na karczowaniu pni. Rozpoczęto prace związane z utwardzeniem grysem jednej z alejek.

Remonty chodników.
Siłami Miejskiego Zakładu Komunalnego prowadzi się remont chodnika przy ul. 3 Maja na odcinku wzdłuż kościoła poklasztornego i ul. Bukowskiej przy Poczcie. Właśnie ta instytucja pokrywa całkowicie koszty zakupu kostki pozbrukowej. 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa zlewnia ulic Nowotomyskiej i Bukowskiej.
Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmującej ulice: Bukowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Żwirową, Mikołajczyka, Winną, Zbąszyńską, Młyńską, Cmentarną, Błotną, Nowotomyską, Żwirki i Wigury, oraz ulicę Głogowską na odcinku do skrzyżowania z ulicą Wiatrakową. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 5897 mb.. Zakończono także prace odtworzeniowe nawierzchni ulic po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianę sieci gazowej i przyłączy wodociągowych na ulicy Bukowskiej i Nowotomyskiej.

Ze względu na warunki pogodowe do zakończenia całego zadania pozostały następujące prace:

- ul. Nowotomyska – odtworzenie fragmentów nawierzchni chodników,
- ul. Błotna – trwają prace związane z utwardzeniem nawierzchni ul. Błotnej (zostaną zakończone w chwili poprawy warunków atmosferycznych),
- ul. Półwiejska – zakończono prace związane z wymianą sieci gazowej, trwają prace związane z wymianą przyłączy gazowych, odtworzenie nawierzchni ulicy wraz z chodnikami nastąpi w chwili poprawy warunków atmosferycznych,

Remont chodnika ul. 3 Maja i Bukowska
Zakończono remont chodnika na ulicy Bukowskiej na odcinku od skrzyżowania z Pl. Św. Anny, dalej na długości budynku Poczty Polskiej, do wjazdu na posesję Nr 6. Materiał w postaci kostki betonowej wraz z podbudową przekazała na ten cel Poczta Polska. Remont chodnika przeprowadzony został przez grupę remontową MZK w Grodzisku Wlkp..

Rondo Chopina.
Zakończono prace związane z przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym (rondo) ulic Chopina i Powst. Chocieszyńskich”. 06.12.2004r. nastąpił długo oczekiwany moment - oficjalnie otwarto rondo na skrzyżowaniu ulic Chopina i Powstańców Chocieszyńskich.

Remonty cząstkowe ulic.
Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni jezdnych ulic: Słowackiego, Zbąszyńskiej, Żwirowej, Kolejowej i 1-go Maja. Rozpoczęto także remont cząstkowy nawierzchni ulicy Kąkolewskiej. Niestety ze względu na warunki atmosferyczne przerwano dalsze prace odtworzeniowe. Z chwilą poprawy pogody remont w/w ulicy zostanie natychmiast zakończony.

Droga Słocin.
W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca na budowę drogi w Słocinie, gmina Grodzisk Wlkp. –. Dnia 25.11.2004r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Solfater”, z terminem realizacji zadania na dzień 30.04.2005r.

Droga Grąblewo
W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na budowe drogi gminnej z Grąblewa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 705 - Gmina Grodzisk Wlkp., jest nim Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych” z Nowego Tomyśla. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30.05.2005r.

Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Kąkolewie
Zakończono remont elewacji zewnętrznej, wraz z ociepleniem ścian budynku i stropu oraz wymianę okien w Szkole Podstawowej w Kąkolewie. MZK w Grodzisku Wlkp. dokonał rozbiórki starego budynku w/w szkoły. W wyniku czego nastąpiła znaczna poprawa estetyki nowego budynku szkoły.

Ocieplenie Szkoły Podstawowej nr 1
Trwają prace związane z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp. Ocieplono dach budynku głównego i sal gimnastycznych wraz z łącznikami. Trwają prace związane z ocieplaniem ścian. Prace planuje się zakończyć do końca maja przyszłego roku. Wykonawcą zadania jest firma „MALKAM” z Kamieńca.

Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej.
Zakończono prace związane z wymianą pieca węglowego na gazowy oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Do końca dobiegają prace związane z ociepleniem ścian. Wewnątrz budynku wykonano ścianki działowe. Tym samym przyjęty zakres zadań na ten rok zostanie wykonany. W przyszłym roku należy wykonać w pierwszym rzędzie instalacje wewnętrzne. Tu liczę na pomoc miejscowych zakładów , które wstępnie zadeklarowały pomoc.

Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum.
Do 15 stycznia 2005 r. zakończona zostanie wymiana okien w grodziskim Gimnazjum. Razem do wymiany było 97 okien, z czego wykonano już ok. 50 szt. Na realizację tego zadania pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości `147.400 co stanowi ok. 50% kosztów całego zadania. Wykonawcą jest firma DREWBUD z Tarnowskich Gór.

Kanalizacja deszczowa i sanitarna zlewnia ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej.
Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tzw. zlewni ulicy Bukowskiej i Nowotomyskiej, obejmująca budowę sieci sanitarnej i deszczowej w ulicach: Bukowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Żwirową, Mikołajczyka, Winnej, Zbąszyńskiej, Młyńskiej, Cmentarnej, Błotnej, Nowotomyskiej, Żwirki i Wigury, oraz ulicy Głogowskiej na odcinku do skrzyżowania z ulicą Wiatrakową. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 5897 mb.. Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni ulic po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianie sieci gazowej i przyłączy wodociągowych na ulicy Bukowskiej i Nowotomyskiej. Obecnie zakończono remont nawierzchni ulicy Bukowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Nowotomyską. Prace kontynuowane są na odcinku ulicy Nowotomyskiej. Do utwardzenia pozostała ulica Błotna i remont nawierzchni ulicy Półwiejskiej. Prace będą postępować sukcesywnie po wymianie sieci gazowej w tych ulicach.

Rondo Chopina
Prowadzone są prace przy budowie ronda przy ul. Chopina. Wykonano już przebudowę gazociągu i sieci telefonicznej. Wykonana została część zaplanowanych chodników. Trwają prace przy budowie samego ronda. Odbywają się one przy zachowaniu ruchu pojazdów, jednak nie obejdzie się bez jego całkowitego wyłączenia. Nastąpi to w momencie kiedy przywrócona będzie przejezdność ulicą Bukowską w kierunku Opalenicy. Wyłączenie z ruchu pozwoli na znaczne przyspieszenie prac przy budowie ronda.

Ulica Fabryczna
Zakończono budowę infrastruktury ulicy Fabrycznej i ułożono nawierzchnię z kostki Pozbrukowej na długości 819,00 mb i szerokości 6 mb
Ulicę tą wyposażono w:
- sieć oświetlenia ulicznego (około 960 mb) wraz z zasilaniem przepompowni ścieków,
- sieć wodociągową – (Ø 225 – 770 mb, rurociąg wodociągowy Ø 280 – 812,35 sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami -– (Ø 110 – 89 mb, Ø 160 – 129,20 mb, Ø 300 – 697,50 mb),
- sieć kanalizacji deszczowej (Ø 160 – 115,90 mb, Ø 400 –817,65 wraz z przyłączami zakończonymi kratkami ściekowymi wraz z zamontowanymi separatorami -.
- Sieć gazową – zrealizowana w ramach inwestycji Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej
- w najbliższym czasie zostanie także pobudowana sieć telekomunikacyjna
Wzdłuż ulicy Fabrycznej nasadzono drzewa i krzewy, urządzono zieleńce.
28 października dokonano uroczystego otwarcia tej ulicy , traktując całe wydarzenie jako kolejny element promocji tego terenu w celu pozyskania kolejnych inwestorów.

Utwardzenie ulicy Sienkiewicza
Zakończono realizację utwardzenia nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do 1-go Maja. Wykonano tam sieć kanalizacji deszczowej ze spływem do ulicy 1-go Maja. Utwardzeniu poddano także fragment placu targowego za pomocą materiału w postaci płyt „Jumbo”, pozyskanego z fragmentu ulicy Sienkiewicza. Do pełnego utwardzenia placu pozostał teren o powierzchni około 2000m. Utwardzona nawierzchnia ulicy znacznie usprawniła ruch odbywający się wokół placu targowego.

Droga w Słocinie
Ogłoszono przetarg na wykonanie utwardzenia drogi wiejskiej w Słocinie, który jednak musiałem unieważnić z uwagi na zaproponowany przez wykonawcę koszt, trzykrotnie przekraczający zarezerwowane na ten cel środki w budżecie gminy. Przetarg będzie powtórzony.

Droga Grąblewo do drogi powiatowej nr 307
Opracowany został projekt techniczny. Urząd uzyskał pozwolenie na budowę w/w zadania. Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. zarezerwowała około 25 % wartości zadania tj. 350.000,00 zł. Na pozostałą wartość zadania rada podjęła uchwałę intencyjną na rok 2005. Powyższy projekt został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po długiej procedurze oceny wniosku Regionalny Komitet sterujący zarekomendował tą drogę do realizacji Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Gmina Grodzisk Wlkp., otrzyma środki w wysokości 85% wartości zadania tj. 75% z funduszy strukturalnych i 10% z Budżetu Państwa z tzw. rezerwy celowej. Projekt został wysoko oceniony zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym przez panel ekspertów. Na uwagę zasługuje fakt, że projekt został przygotowany przez pracowników tut. Urzędu bez pomocy firm konsultingowych. W chwili obecnej została już ogłoszona procedura przetargowa.

Obwodnica Grodziska.
Regionalny Komitet Sterujący ogłosił listę projektów, które będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród projektów które otrzymają dofinansowanie z tego funduszu, znalazł się również projekt dotyczący dalszej budowy obwodnicy Grodziska. Beneficjentem tego projektu jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Aby faktycznie ruszyły prace potrzeba jeszcze akceptacji Wojewody Wielkopolskiego. Prezydent Poznaniu wniósł protest do Ministra Infrastruktury.


Adaptację budynku socjalno – biurowego w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich .
Budynek jest adaptowany pod Centrum Pomocy Środowiskowej. Część robót rozbiórkowych wykonano systemem gospodarczym. W przetargach wyłoniono wykonawców na roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku ( strop jest ocieplony) , wymianą okien i wymianą kotła węglowego na gazowy. Prace planuje się zakończyć jeszcze w tym roku.
Na realizację tego zadania pozyskano pożyczkę w wysokości 90 tys. zł. z WFOŚiGW. Jest ona w 40% umarzalna.

Wymianę istniejącej stolarki okiennej na stolarkę okienną drewnianą w Gimnazjum w Grodzisku Wielkopolskim.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie wymiany okien w budynku grodziskiego Gimnazjum. Prace mają być zakończone do końca br. Na to zadanie pozyskaliśmy ponad 147 tys. zł w ramach subwencji oświatowej co stanowi 55 % kosztów całego zadania.


Wymiana okien i ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie
Prace na tym zadaniu dobiegają końca. Wymieniono okna w całym budynku Szkoły, ocieplono strop i ściany boczne. Tu również na realizację tego zadania pozyskano środki z zewnątrz dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 45 tys. zł, i pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 90 tys. zł w 40% umarzalna. Łączny koszt zadania 170 tys. zł.

Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim.
Na to zadanie mamy ogłoszony przetarg, jego rozstrzygnięcie nastąpi 2 listopada, realizacja zadania zostanie rozłożona w czasie, a jego zakończenie planowane jest w maju 2005 r.
Tu także planowana jest pożyczka z WFOŚiGW.

Park miejski
W październiku przeprowadzono prace w parku miejskim polegające na rekultywacji trawników, dokonano nasadzeń bluszczem oraz posiano trawę. Planuje się wykonać odtworzenie jednej z dróżek. Ustawieno 8 lamp oświetleniowych. Do wykarczowania jest 48 pni. Cały zakres prac kosztować będzie 50 tys. zł, z tego25 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW.

Remont pomnika Powstańców Wielkopolskich.
Pomnik poddano gruntownemu remontowi. Wykonano niezbędne prace osuszające, odwadniające i wzmacniające całą konstrukcję. Odnowiono całą elewację pomnika łącznie z niezbędnymi pracami sztukatorskimi. Odnowiono tablicę, ustawiono nowy maszt, utwardzono kostką granitową i pozbrukiem otoczenie pomnika. Wykonano nowe oświetlenie.
Wymieniono stary blaszany Krzyż Powstańczy na granitowy. Po Wszystkich Świętych przełożone zostaną płytki na płycie pomnika w celu usunięcia zastoin wody.

Rekultywacja wysypiska
30 września 2004 r. zakończone zostały prace związane z „Rekultywacją I kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” w Czarnej Wsi. Poza robotami rekultywacyjnymi polegającymi na okryciu kwatery warstwą gleby, zamocowaniu na skarpach specjalnej geokraty i wypełnieniu jej komórek warstwą humusu oraz obsianiu terenu mieszanką traw, składowisko zostało wyposażone w dodatkową infrastrukturę techniczną. Wykonano elementy ściekowe odprowadzające wody deszczowe z powierzchni zrekultywowanej kwatery, plac manewrowy, schody do kwatery nr II i zbiornika odcieków, umocniono rów opaskowy, wymieniono ogrodzenie i bramy, zamontowano oświetlenie pomiędzy kwaterą nr I i II. Dzięki rekultywacji składowiska nastąpiło odtworzenie i ukształtowanie terenu oraz przywrócenie jego wartości użytkowej. Zabezpieczenie korony i skarp zapobiegać będzie erozji wodnej i wietrznej odpadów. Odtworzenie warstwy urodzajnej gleby i obsianie terenu mieszanką traw pozwoli składowisku w przyszłości stać się trwałym elementem otaczającego krajobrazu.
Prace związane z rekultywacją wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego „BUD-EKO” S.A. z Wolsztyna.
Koszt inwestycji 281.087,04 zł.
Źródła finansowania:
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 50%, ( umarzalna w 25 %)
- dotacja z programu SAPARD 44%,
- budżet gminy 6% .

Instalacja centralnego ogrzewania Muzeum.
Zakończono prace związane z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Muzeum. Do tej pory pomieszczenia były dogrzewane elektrycznie. Zasilanie centralnego ogrzewania przewidziano z kotłowni świetlicy Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Jest to rozwiązanie tymczasowe, o ostateczne załatwienie tematu wymaga wymiany wyeksploatowanego pieca na piec o większej wydajności