Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2009

Przebudowa skrzyżowania ulic Chopina, Garbary Staszica w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja zakończona w drugiej połowie września 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER za kwotę 1.259.449,34. Wsparcie finansowe na realizację zadania udzielił Powiat Grodziski w kwocie 100 000,00 zł. Gmina Grodzisk Wielkopolski otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011 w kwocie 578.089,00 zł. Inwestycja obejmowała przebudowę skrzyżowania położonego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu zbiegu ulic Chopina, Garbary i Staszica. W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu tych ulic wybudowano rondo z wyspą. Wykonano kolejno: zdjęcie starej nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie robót drogowych, chodników, parkingów, oznakowania oraz położenie nowej nawierzchni. W ramach zmiany funkcji skrzyżowania wykonano także przebudowę odcinków dojazdowych do ronda ulic: Chopina, Staszica, Garbary. Wykonano także przebudowę zatoki autobusowej. Rondo zostało oświetlone.


Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja zakończona w pierwszej połowie sierpnia 2009 r. Wykonana przez firmę MATT s.c. za kwotę 588.146,63. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała częściowo umarzalną pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicy.


Remont Sali gimnastycznej Gimnazjum w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja zakończona w drugiej połowie lipca 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Techniczne Stanisław Snela za kwotę 581.298,57 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Finansów ze zwiększenia części subwencji oświatowej w kwocie 143.000,00 zł. Inwestycja obejmowała położenie nowej nawierzchni sportowej, remont dachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie w sali gimnastycznej, wykonano prace remontowe w łączniku z salą gimnastyczną, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Wykonano także sieć kanalizacji deszczowej.


Budowa ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w połowie sierpnia 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER za kwotę 669.52,29 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie od Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w kwocie 120.000,00 zł. Inwestycja obejmowała zdjęcie starej nawierzchni z płyt „jumbo” i zastąpienie jej kostką betonową oraz budowę chodnika z połączeniem ulicy Ogrodowej z ulicą Zbąszyńską. Wykonano także odwodnienie ulicy.


Budowa nawierzchni ulicy Powstańców Chocieszyńskich oraz remont nawierzchni ul. Szkolnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja zakończona w pierwszej połowie września 2009 r. Wykonana przez firmę SKANSKA S.A. za kwotę 837.765,41 zł. Wsparcie finansowe na realizację zadania udzielił Powiatu Grodziskiego w kwocie 300.000,00 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Powstańców Chocieszyńskich oraz ul. Szkolnej, chodnika z kostki betonowej, 66 miejsc parkingowych wykonanych z kamienia polnego oraz przejścia dla pieszych.


Remont nawierzchni ulicy ks. Cz. Tuszyńskiego i Żydowskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja zakończona w drugiej połowie listopada 2009 r. Wykonana przez firmę MATT s.c. za kwotę 31.508,66 zł. Realizację tej inwestycji wsparł finansowo Powiat Grodziski w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchnię z kostki kamiennej, parkingów, chodników oraz stylowego oświetlenia.


Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja zakończona w drugiej połowie listopada 2009 r. Wykonana przez firmę MATT s.c. za kwotę 1.298.975,67 zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała częściowo umarzalną pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 271.700,00 zł. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni z kostki betonowej, chodników oraz oświetlenia na ulicy Olimpijskiej.


Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ulicy Śliwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja zakończona na początku grudnia 2009 r. Wykonana przez firmę ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor za kwotę 1.987.800,91 zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała częściowo umarzalną pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 204.600,00 zł. Zadanie obejmowało budowę ciągów pieszo jezdnych z kostki betonowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z dwoma przepompowniami.


Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski.

Inwestycja zakończona w drugiej połowie listopada 2009 r. Wykonana przez firmę PROVSOLAR Bogusław Kopija za kwotę 84.743,12 zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała częściowo umarzalną pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie obejmowało montaż kolektorów słonecznych na budynkach Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie oraz na budynku szatniowym Orlika, montaż osłon zabezpieczających przed ewentualnymi uderzeniami piłką.


Wiejskie Centrum Kultury i Sportu z Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (WIGWAM).

Inwestycja w trakcie realizacji. Prace wykonywane są przez Usługi Ogólnobudowlane Marek Łukasik. Koszt przewidziany 833.206,66 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007/2013, działanie: Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 50% kosztów. Przedmiotem inwestycji jest budowa strzelnicy sportowej z obiektami towarzyszącymi. Budynek strzelnicy o konstrukcji parterowej bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym. Obiekt zlokalizowany pomiędzy wałami ochronnymi, składa się z osi strzeleckiej o stałej linii ognia 50 m – sześciostanowiskowa. Wykonane zostanie także oświetlenia terenu, ogrodzenia strzelnicy, przyłącza: wodociągowego, gazowego, elektrycznego, kanalizacyjnego. Inwestycja obejmuje również naprawę pokrycia dachowego wigwamu oraz dobudowanie zaplecza kuchennego i sanitarnego.
 

Rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp. (Etap II)

Inwestycja zakończona w połowie maja 2009 r. Wykonana przez Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński za kwotę 539.876,19 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie elewacji, pomalowanie ścian i sufitów, położenie parkietów oraz zainstalowanie oświetlenia i urządzeń.


Likwidacja kolizji linii napowietrznej SN 15 kV w obrębie ulic Tenisowej, Kajakowej, Łyżwiarskiej, Hokejowej w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w drugiej połowie maja 2009 r. Wykonana przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON za kwotę 173.504,57 zł.


Przebudowa części pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną w Szkole Podstawowej w Grąblewie

Inwestycja zakończona w czerwcu 2009 r. Wykonana przez firmę MAWER s.c. za kwotę 91.332,63 zł. Przedmiotem inwestycji była przebudowa części istniejących pomieszczeń na cele Świetlicy Socjoterapeutycznej z zapleczem kuchennym.


Przebudowa skrzyżowania ulic Chopina, Garbary, Staszica w Grodzisku Wielkopolskim – przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

Inwestycja zakończona pod koniec sierpnia 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BESTEL Sp. z o.o. za kwotę 79.362,68 zł. Zadanie obejmowało przebudowę sieci telekomunikacyjnej w rejonie skrzyżowania, na potrzeby budowy ronda u zbiegu tych ulic.


Budowa ulicy Przemysłowej w Grodzisku Wielkopolskim II etap

Inwestycja zakończona w drugiej połowie czerwca 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER za kwotę 355.322,27 zł. Inwestycja obejmowała położenie nawierzchni z kostki kamiennej o szerokości 3,5 m., wykonano parkingi równoległe do kierunku jazdy, chodniki oraz stylowe oświetlenie.


Remont dachu budynku Przychodni Zdrowia w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w drugiej połowie września 2009 r. Wykonana przez Zakład Budowlany WANAT – Ryszard Wanat za kwotę 222.222,22 zł. Inwestycja obejmowała całkowitą wymianę pokrycia dachu oraz opierzenia, zamontowanie nowych rynien, wymianę okien dachowych oraz instalację odgromową.


Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wielkopolski (ul. Powstańców Chocieszyńskich) – Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32

Inwestycja zakończona w połowie grudnia 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER za kwotę 971.725,70. Inwestycja obejmowała budowę ścieżki z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2,5 m. na odcinku od skrzyżowania ulicy Nowaczyka z ulica Olimpijską w Grodzisku Wielkopolskim do Ptaszkowa. Łączna długość ścieżki -  4 km.


Budowa nawierzchni i oświetlenia na ulicy Zbożowej w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w pierwszej połowie grudnia 2009 r. Wykonana przez Zakład Robót Inżynieryjno-Ogólnobudowlanych Jerzy Łakomiał za kwotę 478.338,85 zł. Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników. Oświetlenie wykonała firma ELTRANS - PLUS za kwotę 64.638,93 zł.


Budowa oświetlenia ulic Żydowskiej, ks. Tuszyńskiego i Kościelnej w Grodzisku Wielkopolskim – dostawa latarń

Inwestycja zakończona pod koniec listopada 2009 r. Wykonana przez firmę ELTRANS - PLUS za kwotę 53.183,57 zł. Inwestycja obejmowała budowę instalacji oświetleniowej na w/w ulicach.


Remont ulicy Kościelnej w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w drugiej połowie listopada 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER za kwotę 183.381,73 zł. Inwestycja obejmowała położenie nawierzchni z kostki kamiennej, stworzenie nowych miejsc parkingowych oraz chodników, a także zaprojektowano zieleń.


Rozbiórka budynku OPS w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w połowie listopada 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Rozbiórkowe LEVIATAN za kwotę 40.016,00 zł. Inwestycja obejmowała całkowitą rozbiórkę budynku, w którym dawniej mieścił się Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.


Remont ulicy Nowotomyskiej od ulicy Śliwkowej do ulicy Jabłoniowej w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona na początku grudnia 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER za kwotę 174.393,61 zł. Inwestycja obejmowała ułożenie krawężnika, wykonaniem nowej nakładki asfaltowej oraz zbudowanie zatoki autobusowej.


Remont dachu na budynku Pałacu w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w drugiej połowie listopada 2009 r. Wykonana przez Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Wieczorek za kwotę 76.394,53 zł. Inwestycja obejmowała wymianę niezbędnych elementów konstrukcji drewnianej, wymianę papy, opierzenia, orynnowania oraz ocieplenie dachu.


Budowa nawierzchni ulicy Kwiatowej w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w połowie grudnia 2009 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER za kwotę 599.857,96 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie chodników, nowych miejsc parkingowych, nawierzchni jezdni z kostki betonowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 1 Maja.


Budowa chodnika na ulicy Środkowej w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja w trakcie realizacji. Prace wykonywane przez Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych TAR - DRÓG s.c. Inwestycja obejmuje budowę chodnika o szerokości 1,5 m. na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 4 do ul. Końcowej. Budowę oświetlenia na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Końcowej realizuje firma ELTEL Sp. z o.o. Planowana kwota całkowita wynosi 237.405,46 zł.


Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zbąszyńskiej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w pierwszej połowie stycznia 2010 r. Wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BARSKI s.c. za kwotę 85.691,15 zł. Inwestycja obejmuje wymianę obecnych instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, postawienie nowych ścianek działowych.


Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Słocin gmina Grodzisk Wielkopolski

Inwestycja zakończona na początku grudnia 2009 r. Wykonana przez Firmę Handlowo-Usługową Małgorzata Odważna na kwotę 37.998,64 zł. Inwestycja obejmowała zbudowanie murów zewnętrznych, dachu i zamontowanie stolarki okiennej.


Remont przy ulicy Przecznica IV w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w pierwszej połowie września 2009 r. Wykonana przez firmę NOJAN za kwotę 34.331,63 zł. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni.


Wykonanie parkingu przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycję zakończono w pierwszej połowie lipca 2009 r. Wykonana przez firmę DRO - BRUK za kwotę 16.654,22 zł. Inwestycja obejmowała remont miejsc parkingowych przy ul. Chopina.


Wykonanie chodnika w miejscowości Kąkolewo gm. Grodzisk Wielkopolski 

Inwestycja zakończona w drugiej połowie czerwca 2009 r. Wykonana przez firmę DRO - BRUK za kwotę 34.327,69 zł.


Budowa oświetlenia drogowego we wsi Słocin

Inwestycja zakończona w drugiej połowie czerwca 2009 r. Wykonana przez firmę ELTRANS - PLUS za kwotę 39.267,82 zł.


Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Bocznej w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona w drugiej połowie czerwca 2009 r. Wykonana przez firmę Wykonana przez firmę ELTRANS-PLUS za kwotę 33.464,82 zł.


Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikiem i kanalizacją deszczową w miejscowości Ptaszkowo

Inwestycja zakończona w drugiej połowie maja 2009 r. Wykonana przez firmę NOJAN za kwotę 36.807,17 zł.


Budowa iluminacji budynku Ratusza w Grodzisku Wielkopolskim

Inwestycja zakończona na początku grudnia 2009 r. Wykonana przez firmę firmę ELTRANS-PLUS za kwotę 66.000.00 zł.