Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2013

1. Nazwa zadania: "Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym."

Inwestycja polegała na budowie nawierzchni asfaltowej ulicy Kolejowej (na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej) o długości 433,20 mb i szerokości 7 mb. Roboty obejmowały również budowę ciągu pieszo – rowerowego i zatok postojowych oraz korektę ulicy przed budynkiem dworca wraz z przebudową istniejącego mini ronda. Na przedmiotowym odcinku ulicy wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogowe. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o.

Ponadto w ramach w/w zadania wykonano również prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przedmiotową inwestycją. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowego ERTECH z Trzcianki.

2. Nazwa zadania: „Budowa drogi w Kurowie wraz z oświetleniem.”

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej w Kurowie o nawierzchni asfaltowej szerokości 6 mb i długości 640 mb wraz z chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 1,65 mb oraz zatoki autobusowej. W ramach zadania wykonano również oświetlenie drogowe. Wykonawcą zadania była firma EUROVIA POLSKA S.A.

3. Nazwa zadania: „Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp. - Etap II"

Inwestycja była kontynuacją zadania zrealizowanego w roku 2012 i polegała na dokończeniu budowy ulicy Środkowej. Wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 751 mb oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej szerokości 1,5 m. Na w/w ulicy wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 841,58 mb wraz z przyłączami, rurociąg tłoczny Ø 100 o długości 600,43 mb wraz z przepompownią ścieków oraz sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości 708,27 mb. Wykonawcą zadania była firma EUROVIA POLSKA S.A.

4. Nazwa zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie.„

W ramach zadania wybudowano nową stacja uzdatniania wody o rocznej wydajności 584 000 m2, zbiornik wody czystej o pojemności 600 m3 oraz osadnik wód popłucznych. Teren wokół stacji został zagospodarowany poprzez budowę dróg wewnętrznych, chodników z kostki betonowej, oświetlenia. Wykonano również ogrodzenie oraz nasadzono zieleń. Wykonawcą zadania była firma FUNAM Sp. z o.o.

5. Nazwa zadania: „Remont dachu budynku gimnazjum w Grodzisku Wielkopolskim.”

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu gimnazjum z dachówki ceramicznej (karpiówki) o powierzchni 1.084,00 m2, rynny i rury spustowe, instalację odgromową. Wymienione zostały również okna dachowe. Wykonawcą zadania było P.H.B. „Tyliński”.

6. Nazwa zadania: Rekultywacja składowiska odpadów i innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi – I etap.

W ramach zadania wykonano oczyszczenie terenu wokół składowiska, kształtowanie pryzmy odpadów zdeponowanych, formowanie i zagęszczenie pryzmy odpadów, ułożenie warstwy okrywowej dolnej oraz wyrównanie o grubości 30 cm. Wykonawcą zadania było P.I. EXPOBUD.

7. Nazwa zadania: Poszerzenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski – Woźniki na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka, tj. na dł. 0,3 km.

Inwestycja polegała na wykonaniu poszerzenia istniejącego chodnika z kostki betonowej wzdłuż ulicy Powstańców Chocieszyńskich na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka, w celu utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN.

8. Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski – Woźniki na odcinku od ulicy Słowiańskiej do przejazdu kolejowego, tj. na dł. 0,5 km.

Inwestycja polegała na budowie lewostronnego chodnika z kostki betonowej wzdłuż ulicy Powstańców Chocieszyńskich na odcinku od ulicy Słowiańskiej do torów, o szer. 1,5 m. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN.

9. Budowa Parkingu przy Ośrodku Zdrowia.

W ramach zadania wykonano 55 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z drogami wewnętrznymi i odwodnieniem. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN.

10. Remont chodnika na ulicy 22 Lipca w Grodzisku Wlkp.

Inwestycja polegała na wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej wraz z wjazdami na ulicy 22 Lipca (strona prawa od ulicy Nowy Świat). Wykonawcą zadania była firma CAŁUS Sp. Komandytowa.

11. Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej – I Etap, Leśnej, Parkingu przy przychodni.

W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe na ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej – Etap I, Leśnej oraz parkingu przy Przychodni Zdrowia. Wykonawcą zadania była firma ENEOS Sp. z o.o.