Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2014

1. Budowa nawierzchni ulicy Wiatrakowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Jako pierwsze z zaplanowanych w tegorocznym budżecie inwestycji realizowane będzie zadanie pn. „Budowa nawierzchni ulicy Wiatrakowej wraz z kanalizacją sanitarną i oświetleniem”. Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni bitumicznej ulicy o długości 165 m wraz obustronnymi chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

2. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Ptaszkowo poprzez budowę chodnika.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w tym roku będzie budowa chodnika i nawierzchni w Ptaszkowie. Inwestycja polegać będzie na budowie lewostronnego chodnika z kostki betonowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 oraz kanalizacji deszczowej i nawierzchni. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej strategii (Odnowa i Rozwój Wsi).

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim – Etap I – budowa łącznika do sali gimnastycznej.

Inwestycja polegać będzie na rozpoczęciu prac związanych z dobudową do istniejącego budynku szkoły części dwukondygnacyjnego łącznika, który w przyszłości będzie stanowił połączenie szkoły z projektowaną salą sportową. W wyniku projektowanej rozbudowy powstaną dodatkowe trzy sale lekcyjne, toaleta oraz szatnia o łącznej powierzchni ok. 360 m2. W etapie I wykonany zostanie stan surowy zamknięty.

4. Remont chodnika na ul. 22 Lipca – II etap

Realizacja zadania rozpocznie się w sierpniu po zakończeniu przez WSG w Poznaniu modernizacji sieci gazowej na w/w ulicy. Inwestycja polegać będzie na budowie lewostronnego chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami.

5. Budowa odcinka ulicy Magazynowej w Grodzisku Wielkopolskim

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 100 m oraz szerokości 6 m z kostki betonowej, łączącej ulicę Magazynową z ulicą Fabryczną. Budowa fragmentu ulicy Magazynowej pozwoli na swobodny dojazd do zlokalizowanych na Grodziskiej Strefie Przemysłowej firm.

6. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Grodzisk – Kurowo

Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o długości ok. 2 km i szerokości 2,5 m z kostki betonowej. Jest to pierwszy etap realizacji inwestycji, której celem jest połączenie gminy Grodzisk Wielkopolski z Gminą Opalenica ścieżką pieszo – rowerową. Gmina planuje wykonać ścieżkę w najbliższych latach do granicy gminy.

7. Przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka wraz z remontem odcinka ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka o długości 971 m, od ronda na obwodnicy północnej miasta do ulicy Bukowskiej. W ramach przebudowy planuje się poszerzenie pasa jezdni do 7 m, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z asfalto-betonu, dobudowę brakujących odcinków ścieżki pieszo-rowerowej o dł. ok. 270 mb i szer. 2,5 m, regulację istniejących poboczy gruntowych i prawostronnego rowu przydrożnego. Przebudowie towarzyszyć będzie również przebudowa oświetlenia drogowego. Ustawionych zostanie 28 latarni ulicznych. Remont odcinka ulicy Bukowskiej o długości 530 m i szer. 6 m obejmuje wykonanie wyrównania oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z regulacją poboczy gruntowych. Projekt współfinansowany będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

8. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi – Etap II

Prace związane z rekultywacją polegać będą na okryciu pryzmy odpadów warstwą uszczelniającą ziemi, umocnieniu geokratą skarp składowiska, wykonaniu warstwy wierzchniej z ziemi urodzajnej na skarpach i koronie składowiska wraz z obsianiem mieszkanką traw.