Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

ROK 2016

1. Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.",

Przebudowie poddany zostanie odcinek drogi o długości 2,57 km na który składają się ulice Nowotomyska, Bukowska, Drzymały i Nowa. W wyniku przebudowy jezdnie ulic otrzymają nową nawierzchnię mineralno-asfaltową dostosowaną do kategorii ruchu KR3. Dobudowane zostaną brakujące odcinki kanalizacji deszczowej (fi 315 – dł. 678 m), chodników (dł. 1,0 km) i ścieżki pieszo-rowerowej (dł. 1,0 km). Odcinki jezdni zostaną ograniczone za pomocą krawężników i cały ciąg ulic otrzyma przekrój uliczny. Szerokości jezdni uregulowana zostanie do 6,50 i 7,00 m. Na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury w celu poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie rondo. Wyznaczone zostaną nowe przejścia pieszo-rowerowe i przejścia dla pieszych w tym dwa w azylach.  

 

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Ptaszkowie.

Prace mają na celu uzyskanie oszczędności w zapotrzebowaniu ciepła i energii elektrycznej przez budynek i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.
Planuje się przeprowadzenie następujących prac termomodernizacyjnych:

  1. docieplenie ścian i stropodachu budynku,
  2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  3. wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi,
  4. wymiana oświetlenia na energooszczędne w systemie LED,
  5. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,95 kW z bateriami montowanymi na dachu budynku.

 

3. Rozbudowa wraz z przebudową kuchni w budynku Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp.

Rozbudowa ma na celu dostosowanie istniejącej części kuchennej wraz z zapleczem magazynowym do aktualnie obowiązujących wymogów techniczno -sanitarnymi oraz potrzeb użytkowych. W tym celu poza przebudową istniejącego zespołu pomieszczeń kuchni nastąpi rozbudowa kuchni o rozdzielnię i wiatrołap oraz uzupełnienie wyposażenia technologicznego zespołu kuchni.

 

4. Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – etap IV.

Zadanie polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni odcinka ulicy Winnej szerokości 6 m i długości 150 mb w stronę drogi serwisowej przy obwodnicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami parkingowymi i ścieżką pieszo-rowerową.

 

5. Przebudowa odcinka ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Słowackiego o długości 300 mb, od skrzyżowania z ulicą Łamaną do ulicy Drzymały wraz z jednostronnym chodnikiem. Jezdnia ulicy otrzyma nową nawierzchnię mineralno-asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Łamaną.

 

6. Przebudowa odcinka ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.

Przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Majkowskich o długości 300 mb, od skrzyżowania z ulicą Łamaną do ulicy Drzymały. Jezdnia ulicy otrzyma nową nawierzchnię mineralno-asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Łamaną.

 

7. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Grodzisku Wlkp.

Przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Strzeleckiej o długości 235 mb. Wykonana zostanie jezdnia szer. 5 m z kostki betonowej wraz z 30 miejscami postojowymi.

 

8. Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Garbary wraz z zagospodarowaniem skweru.

W ramach przebudowy ulicy Poznańskiej i Garbary na wysokości Urzędu Pracy powstanie pięć miejsc postojowych, chodnik oraz przejście dla pieszych. W rejonie skrzyżowania zagospodarowany zostanie również skwer na którym upamiętniony zostanie Antoni Thum.

 

9. Budowa instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.

Budowa systemu sygnalizacji pożarowej we wszystkich pomieszczeniach Urzędu ma za zadanie wczesne wykrycie pożaru i powiadomienie o tym fakcie użytkowników w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego obszaru oraz umożliwienie przeszkolonym osobom rozpoczęcie akcji ratowniczo-gaśniczej. Zwiększy to bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz ograniczy zniszczenia i straty materialne w budynku oraz jego wyposażeniu w przypadku wystąpienia pożaru.

 

REMONTY

Remont ulicy Mickiewicza
Projekt obejmuje remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na długości 100 m oraz chodników wraz z wyznaczenie miejsc postojowych.

 

Remont punktu widokowego przy ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wielkopolskim.
Remont punktu widokowego polegać będzie na renowacji istniejących elementów kładki wraz z wykonaniem zadaszenia, stopni drewnianych oraz oświetlenia podświetlającego. Teren wokół punktu widokowego zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nasadzeń, nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej oraz montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe).