Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

Kościół i Klasztor Franciszkanów w Woźnikach

 

 

 

Woźniki były ośrodkiem kultu św. Franciszka już w XIV w. W 1660 r. na miejscu starej kapliczki poświęconej Biedaczynie z Asyżu Maciej Kazimierz Rogaliński, dziedzic Woźnik, wybudował kościół i klasztor z muru pruskiego i osadził przy nim reformatów. W 1706 r. cały zespół spłonął. Odbudowa rozpoczęła się w 1710 r. według planów architekta Jana Catenaciego.

Kościół ukończono w 1723 r., a klasztor około 1750 r. Przy budowie zatrudniony był brat Mateusz Osiecki. Wnętrze świątyni wykonali snycerze zakonni Tomasz Mielnarski i Adam Sikorski.

K1asztor posiadał bogatą bibliotekę. Książki pochodziły przeważnie z darów dobrodziejów, ale nie tylko. Sporo książek kupowali sami zakonnicy. W okresie międzywojennym część książek trafiła da Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jako dar rodziny Mielżyńskich. Jest to cenny dokument kultury umysłowej klasztorów franciszkańskich w Wielkopolsce.

Istnieje hipoteza, wedle której na przełomie XVIII i XIX w. w klasztorze działała konspiracyjna drukarnia. W 1836 r. nastąpiła kasata klasztoru. Pozostał w nim tylko 1 zakonnik. Był nim o. Jan Chryzostom Chrzeliński, który zmarł w 1841 r. i został pochowany w podziemiach kościoła.

Z czasem kościół i klasztor stał się własnością rodziny Mielżyńskich, którzy budynek klasztorny rozebrali, zostawiając tylko fragment wschodniego skrzydła. Podziemia zamienili na grobowiec rodzinny. W 1926 r. kościół został uznany za ruinę.

Po II wojnie światowej wyposażenie wnętrza kościoła wywieziono częściowo do Buku, częściowo do Poznania i Skórzewa. W 1975 r. ks. Kanonik Hieronim Lewandowski, proboszcz parafii św. Wojciecha w Poznaniu, po obejrzeniu ruin kościoła, podjął myśl uratowania tego zabytku dla Kościoła i kultury polskiej. Po załatwieniu odpowiednich formalności władze państwowe 30 I 1976 r. przekazały obiekt Archidiecezji Poznańskiej. Następnie rozpoczęły się prace zabezpieczające i remontowe. Wreszcie nadszedł dzień, kiedy można było dokonać powtórnego poświęcenia kościoła. Stało się to 20 VI 1976 r. Aktu po-święcenia dokonał ks. arcybiskup Antoni Baraniak.

11 VI 1978 r. Kuria Metropolitarna w Poznaniu przekazała kościół i klasztor woźnicki franciszkanom z Prowincji Wniebowzięcia. Pierwszym ojcem, który przybył na to miejsce, aby z polecenia przełożonych rozpocząć dzieło odnowy, był o. Zdzisław Regulski. Przez 8 1at nie szczędził trudu, aby podnieść z ruin to miejsce. Powoli zaczęły wracać ołtarze oraz inne części wyposażenia świątyni. W 1984 r. zarząd prowincji podjął decyzję o rekonstrukcji części klasztoru. Zadanie to zlecono o. Sylwinowi Wojdanowiczowi. Obecnie odbudowany klasztor służy jako dom rekolekcyjny. Trwają dalsze prace remontowe i upiększające.

 

Klasztor Franciszkanów
Woźniki 16, na Wyrwale
62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. (061)444-60-06

 Najważniejsze daty w historii Kościoła i Klasztoru Franciszkanów w Woźnikach

1473 -  Pierwsza wzmianka o kulcie religijnym „ na puszczy”
1550 -  Wybudowanie drewnianej kaplicy i rozwój kultu św. Franciszka
1640 -  Kazimierz Rogaliński wystawia kościółek. Św. Franciszek jest czczony
 jako patron zwierząt i przyrody.
1660 -  Sprowadzenie franciszkanów reformatorów na wzgórze Wyrwał.
1662 -  Rozwój kultu obrazu Matki Boskiej i św. Franciszka z Dzieciątkiem Jezus.

W tym okresie odnotowano 29 nadzwyczajnych łask i cudownych uzdrowień.
1706 -  Zniszczenie kościoła i klasztoru przez pożar.
1706 - 1723 - Architekt Jan Catenazzi buduje nowy kościół. Fundują go
Miełżańscy, Raczyńscy, Skaławscy, Mycielscy.
1727 - 1741 - Architekt Adam Stier wznosi nowy klasztor z wirydarzem.
1774 -  Konsekracja nowego kościoła.
1775 -  Ukończenie prac związanych z wystrojem wnętrza kościoła.
 Wprowadzenie do kościoła relikwii św. Franciszka.
1836 -  Kasata klasztoru (10.XII).
1841 -  Śmierć ostatniego zakonnika ojca Chryzostoma Chrzelińskiego.
1948 -  Dewastacja świątyni. Wywóz wyposażenia kościoła do Buku, Skórzewa i Poznania.
1976 -  Abp. Antoni Baraniak odprawia 20 czerwca pierwszą po wielu latach
 Mszę św. Poświęcenie kościoła.
1978 -  6 listopada - powrót franciszkanów na wzgórze Wyrwał.
1980 -  Rozpoczęcie odbudowy, konserwacji i wystroju zespołu kościelno-
klasztornego.
 

 

 

 

 

1/31